Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να:

  1. εκδώσετε σε ηλεκτρονική μορφή Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού
  2. ελέγξετε την εγκυρότητα ενός εγγράφου
  3. δείτε την προσωπική σας θυρίδα my.gov.gr

Ξεκινήστε εδώ

Πριν ξεκινήσετε

Για την έκδοση εγγράφου θα χρειαστείτε:

  1. είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  2. το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου θα χρειαστείτε είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου, είτε το QR code.

Για την προβολή της θυρίδας σας my.gov.gr και του αρχείου των εγγράφων σας, θα χρειαστείτε είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χαρακτηριστικά

  1. Τα έγγραφα μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα.
  2. Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.